top of page

Synsundersøkelse

Synet er en av våre viktigste sanser og derfor er det viktig å ta godt vare på øyehelsen sin. Det vil vi hjelpe

deg med!

Hos oss kan du få en synstest som vil avdekke et eventuelt behov for synskorreksjon. Det vil også bli foretatt en vurdering av øyehelsen din for å kunne avdekke eventuelle øyesykdommer eller tilstander og ved behov kunne henvise videre til øyelege/spesialister. 

En ordinær synstest hos oss vil inneholde: utmåling av brillestyrke, trykkmåling av øynene, vurdering av øyehelse og samsyn, netthinnebilde samt anbefaling av optisk løsning. 

Ved å velge utvidet synsundersøkelse vil synsundersøkelsen i tillegg til netthinnebilde også inkludere en OCT-skanning (Optical Coherence Tomography) som gir et tverrsnitt-bilde av øyets netthinne. Dette gjør det lettere å avdekke og følge med på eventuelle endringer. 

Bestill en time hos oss i dag!

bottom of page